fbpx Услуги | Tia Estates

Услуги

Версия за печатВерсия за печатPDF версияPDF версия

За купувачи/наематели:

 • Откриване на подходящ имот, който да отговаря напълно на Вашите нужди и изисквания;
 • Водене на преговори с продавач/наемодател с цел получаване на най-добра цена за избрания имот;
 • Изготвяне на документи – предварителен договор, договор за наем, данъчни оценки и удостоверения за тежести, схема от кадастър и др.;
 • Подготовка и изготвяне на документи и водене на преговори с банки за отпускане на заеми;
 • Управление – поддръжка на имота и общите части, отдаване под наем, плащане сметки и други.

 

За продавачи/наемодатели:

 • Маркетингов пазарен анализ за определяне на подходяща начална офертна цена; 
 • Изготвяне на онлайн и офлайн маркетингова стратегия за продажба/отдаване под наем на имота;
 • Седмичен отчет за свършената работа;
 • Снимки с професионален фотограф;
 • Подготовка и снабдяване с документите по сделката - данъчна оценка, схема от кадастъра и др.;

 

За инвеститори:

 • Пълен project management на строителния проект;
 • Организация и контрол на обхвата, разходите, времето, качеството; 
 • Организация и контрол на маркетинга, продажбите, счетоводството и правните услуги на строителния проект.
 • Организация и контрол на изпълнението напстроителните работи и работите на подизпълнителите;
 • Следпродажбено обслужване и контрол върху изпълнението на гаранционните услуги.

 

В качеството си на агенция за недвижими имоти, която осъществява посредничество при сделки с недвижими имоти, Тия Имоти е задължено лице по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) (Чл. 4, т. 18).

В тази връзка, преди стартиране на взаимоотношения във връзка с посредничество при покупка или продажба на имот, както и при сделка за отдаване под наем на недвижими имоти, при които месечният наем възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, ние сме длъжни да поискаме от вас да ни предоставите следните документи съгласно изискванията на ЗМИП:

 • копие на документ за самоличност (за физически лица) или копие на документ за самоличност на законен представител/ли или пълномощник (за юридически лица);
 • декларация за произход на средствата (по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП);
 • декларация за действителен собственик (за юридически лица) (по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП);
 • въпросник / анкета / чеклист за идентификация на клиента;
 • други във връзка с идентификацията. 

История

"Тия Имоти" е създадена през 1998 год под името "Дивенган" като смесено Българо - Израелско дружество с предмет на дейност посредничество при сделки с недвижими имоти. Началото е трудно, пазарът е неразвит, клиентите за подобен род услуга са рядкост. Своят пробив компанията получава през 2002 год, когато се случват две ключови събития - начело застава Мирослав Язов и фирмата успява да сключи ексклузивен договор за реализация на Бизнес и Търговски Център Рилон в гр. Пловдив с инвеститор международната компания Елдан Тех. Инвеститорът взискателен, продажните цени близо два пъти над средните, сроковете къси, но въпреки това компанията, с помощта на креативна маркетингова стратегия и иновационни за времето си решения, успява да реализира комплекса на 100% "на зелено", което и спечелва добро име сред новопристигащите чуждестранни инвеститори в града.

След успеха с продажбите на Рилон Център компанията претърпява първата си сериозна трансформация - увеличава персонала си двойно, добавя юридически отдел, собствеността се променя на изцяло Българска и променя името си на "Имоти Язов". По това време компанията успява да сключи нов ексклузивен договор за реализация на първия по рода си за град Пловдив мултифункционален комплекс - Ори Билдингс, състоящ се от над 400 жилищни, търговски и паркингови обекта и инвестиран от Израелската инвестициона група "Царфати". Компанията успява да се справи и с този комплекс, като отново го реализира изцяло "на зелено".

През 2012 година се случва и втората значителна трансформация. Компанията се обединява с компанията за фасилити и пропърти мениджмънт "Тия Мениджмънт" и променя за втори път името си, този път на текущото "Тия Имоти", с цел да разшири обхвата на предлаганите услуги и да навлезе и в сферата на след-продажбеното обслужване.